Framtidsansvar

På Engelska Skolor och Förskolor  vidarutvecklar vi varje år vårt hållbarhetsarbete. Vi tycker att det är viktigt att vi rustar våra barn och elever till ett globalt medborgarskap. Det stämmer även väl överens med skolans och förskolans läroplaner och styrdokument. Alla våra förskolor är Grön Flagg certifierade och alla verksamheter har tillsammans en gemensam hållbarhetsgrupp. 

Vi vill ge våra barn och elever den framtidstro och de kunskaper och förmågor vi vet behövs i en framtid som vi idag annars inte vet så mycket om.  Ett arbete vi tycker är viktigt och väldigt spännande!

De 17 globala målen är naturligt sammanflätade med varandra men i år lägger vi särskilt fokus på mål 3, 4 och 12.