Q&A

Hur ansöker man om plats på era förskolor?

Ansökan till alla våra förskolor sker via Stockholm Stads kösystem. Har du frågor kring kötid, föräldrabesök och tillgång på plats går det bra att kontaka respektive rektor. Alla förskolor omfattas av samma regler kring urval för placering: syskonförtur och tid i kön. 

Stockholm stads kontaktcenter nås på 08-508 00 508.Hur ansöker man om plats på era skolor?

Ansökan till Engelska Skolan Norr och Engelska Skolan Novia görs genom att både anmäla sig till respektive skolas egen kö (via hemsidan) och via Stockholm Stads skolval som är öppet mellan 15 januari och 15 februari. 

Ansökan till Tanto International School görs direkt via skolans egen hemsida.

 


Har man förtur till skolorna om man gått på någon av våra förskolor?

Ja, har barnet gått på någon av våra förskolor så har man förtur till Engelska Skolan Norr och Engelska Skolan Novia. Kan man gå på era förskolor och skolor även om man bor i en annan kommun?

Ja det kan man. Ni ansöker som vanligt via Stockholm Stads kösystem men det är också bra att ta en kontakt med sin hemkommun och informera om sitt önskemål. Kommunerna har lite olika handläggningsrutiner och uppskattar vanligtvis en kontakt i god tid. Anordnar ni visningar eller Öppet hus?

Förskolorna anordnar individuella visningar efter överenskommelse med respektive rektor.
Våra skolor anordnar Öppet hus i samband med skolvalet, se respektive hemsida för kommande datum. Har jag som vårdnadshavare möjlighet till delaktighet på förskolan och skolan?

Samarbetet med er föräldrar är jätteviktigt. Förutom föräldramöten och utvecklingssamtal har ni möjligheten att vara med i förskolans/skolans föräldraråd där representanter för grupperna/klasserna tillsammans med förskolan/skolan diskuterar aktuella ämnen och samarbeten. Hur arbetar ni med tvåspråkighet?

I våra förskolor finns det alltid minst en engelsktalande och en svensktalande pedagog i varje barngrupp. Pedagogerna är konsekventa utifrån “en pedagog - ett språk” vilket hjälper barnen i sin språkutveckling. På skolorna och fritids möter eleverna både engelsktalande och svensktalande lärare.Vilka öppettider har förskolorna och fritids? 

Både våra förskolor och skolor följer Stockholm Stads riktlinjer gällande öppettider. Förskolornas öppettiderna baseras på de omsorgsbehov som familjerna anmäler inför varje termin. Ändringar av omsorgsbehovet anmäls till respektive rektor med minst 30 dagars framförhållning.Hur stor är avgiften till förskola och fritids?

Avgiften baseras på Stockholm Stads system av maxtaxa och du kan på deras hemsida enkelt beräkna avgiften. För mer information om avgifter se Stockholm Stads hemsidaHur lång är kötiden till förskolorna?

Kötiden är normalt ganska lång, ofta mer än 12 månader. På förskolorna är det vanligast att platser blir lediga i augusti i samband med skolstarten för de äldre barnen. När ni väl står i kön går det bra att kontakta respektive verksamhet för att få mer information om väntetiden utifrån er köplats och önskad startmånad.

 

Hur lång är kötiden till skolorna?

Aktuell information om kötider ges av respektive skola.Hur ordnar förskolan inskolningar?

När ni tackat ja till ett platserbjudande  kommer ni att bli kontaktade av en av våra pedagoger. Vanligtvis löper inskolningen över två veckor där den första veckan börjar med kortare besök där ni som förälder är med. Tiden ökas successivt och inte sällan kan barnet stanna på förskolan själv i slutet av första veckan. Vi utgår alltid från barnets bästa och vi vill att det ska finnas en flexibilitet att fortsätta inskolningen även under vecka två. I samtalet med pedagogen kommer ni överens om detaljer för inskolningen så att det blir så bra som möjligt för ert barn. Hur ordnas övergång mellan förskola och skola?

Om barnet går på en av våra förskolor och fortsätter i våra skolor ordnar vi ett antal inskolningsträffar innan sommaren så att de blivande skolbarnen får bekanta sig med de nya lärarna, miljön och sina nya kompisar. Träffarna sker under skoltid.

Barn som går i våra förskolor och väljer andra skolor hänvisas till den verksamhetens rutin för inskolning. 

Inskolning av barn från andra förskolor sker genom en träff i maj där både föräldrar och barn är välkomna för att träffa sina lärare och få nyttig information. Hur tänker ni kring måltider?

Våra barn och elever ska ha tillgång till goda och näringsriktiga måltider under hela sin dag på förskolan, skolan och fritids. På våra förskolor serverar vi växtbaserad kost tre dagar i veckan och vår måltidspedagogik är nära knuten till Livsmedelsverkets uppdaterade rekommendationer. 

 


Vad innebär det att ni har en hälsoprofil?

För oss är fysisk- och psykisk hälsa och välbefinnande jätteviktigt. Vi arbetar på en mängd olika sätt för att våra barn och elever ska må bra genom daglig fysisk aktivietet, yoga, sunda lärmiljöer, god och näringsriktig mat, trygghet och studiero. Lägg dessutom till våra projekt kopplade till de Globala målen och Grön Flagg, t.ex. förskolornas arbete med Rörelseglädje!Är det något mitt barn behöver kunna innan vi börjar förskola?

Nej, alla barn utvecklas helt i sin egen takt! Kan jag ansöka om en plats utan personnummer?

För alla frågor gällande förskolans kö, vänligen kontakta Stockholm Stads kontaktcenter på 08-508 00 508.
För frågor gällande skolornas kö, vänligen kontakta respektive enhet. Jag är föräldraledig med ett syskon hemma, vilka tider får mitt barn gå på förskolan?

I enlighet med Stockholm Stads riktlinjer har ni då rätt till förskola 30 timmar per vecka. Timmarna kan fördelas på 4 eller 5 dagar och lämning kan ske mellan 8-9 och hämtning mellan 14-16. För riktlinjerna i sin helhet, se ytterligare information på Stockholm Stads hemsida.