Om oss 

1993 öppnade Engelska Skolan Norr som första fristående skola i Sverige att tillhandahålla ett tvåspråkigt program som följer den svenska läroplanen. Idag har vi sju skolor och förskolor som alla bedriver högkvalitativa tvåspråkiga program med en öppenhet mot olika kulturer.

Bra utbildning är en bra investering i framtiden. Vår vision bygger på fyra delar och som ett resultat kan vi år efter år konstatera att våra examenstudenter uppnår goda resultat och får en bra grund för vidare studier. Vi ser också att vårt fokus på hållbarhet och interkulturellt perspektiv bidrar till fina värden.

    Sedan oktober 2013 ingår Engelska skolor och förskolor i Atvexa-gruppen vars vision är att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa.