Vår inriktning och vision

Vi drivs av tanken av att olika kulturer berikar oss och att fokus på ett interkulturellt synsätt bidrar till fina värderingar. Våra skolor och förskolors internationella miljö genomsyras av viljan att lära av varandra och där vi ser varandras olikheter som en tillgång. Vår vision bygger på fyra delar - interkulturellt lärande, tvåspråkig utbildning, professionell organisation och högkvalitativ hållbar utbildning.

Interkulturellt lärande

Våra skolor och förskolor drivs av tanken att olika kulturer berikar oss och att kvalitativ undervisning ger höga resultat. Bra utbildning är helt enkelt en bra investering i framtiden. 


Tvåspråkig utbildning

Genom väl beprövade språkplaner får våra barn och elever kunskaper i svenska och engelska. På våra skolor och förskolor möts alla dagligen av båda språken, vilket skapar goda förutsättningar för framtiden i en internationell miljö.


Professionell organisation

På Engelska skolor och förskolor har pedagogerna en funktionell tvåspråkighet i svenska och engelska. Vi är stolta över att vår personal har en hög utbildningsnivå.  Utöver svensk legitimation har flera pedagoger även en utländsk examen. En effektiv kommunikation är viktig för oss och vi använder oss av  it-plattformar som Admentum och Tyra. 


Kvalitativ och hållbar utbildning

För att ge våra barn och elever bra förutsättningar för lärande och utveckling lägger vi stort fokus och resurser på välfungerande elevhälsoteam med skolhälsovård, social- och specialpedagoger samt psykologer. Att servera näringsriktiga måltider ser vi som en viktig och självklar del i en hållbar utbildning. Vi har tagit ett steg vidare i vårt hållbarhetsarbete genom att flera av våra enheter arbetar enligt utbildningsprogrammet Grön flagg.