Visselblåsning

Till dig som har något viktigt att berätta!
Det är viktigt att våra medarbetare och vår verksamhet mår bra. Problem och allvarliga frågeställningar
behöver därför komma fram så att vi som organisation får möjlighet att agera.
Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering. Därför erbjuder vi verktyget Trumpet som är en kanal för visselblåsning för alla som arbetar inom Engelska skolor och förskolor, som är en del av Atvexa.
Kanalen är till för alla som har en yrkesmässig relation till oss, såsom anställda, konsulter eller inhyrd
personal. Läs mer  i Atvexas visselblåsarpolicy, som också omfattar oss .  

Visselblåsarpolicy

OBS: Läs detta innan du gör en visselblåsningAnvänd Trumpet
Trumpet är en externt hanterad visselblåsarfunktion. Där kan du anonymt, säkert och konfidentiellt anmäla missförhållanden som tas emot av oberoende handläggare. För att komma till Trumpets visselblåsarfunktion klickar du på länken nedan
Trumpet

Vårdnadshavare och elever omfattas inte av den här visselblåsarfunktionen, utan ska vid klagomål gå via den ordinarie klagomålshanteringen.